Boekhoudsoftware selectie | implementatie – Financialsystems.nl

Boekhoudsoftware implementatie

De implementatie van boekhoudsoftware bestaat uit verschillende werkzaamheden die de software klaar maken voor gebruik. Dit is deels een technische aangelegenheid, waarbij het gaat om configuratie en installatie van de software. Voor een ander deel betreft de implementatie organisatorische aspecten en gaat het erom gebruikers van het nieuwe boekhoudpakket voor te bereiden op nieuwe omstandigheden en bedrijfsprocessen. Lees hier de aanbevelingen van ICT specialisten voor het implementatietraject.

Allinco Software B.V.

Het is belangrijk om te investeren in training en opleiding. Dit wordt vaak onderschat, maar het heeft zo veel meer waarde wanneer een gebruiker optimaal van de software gebruik kan maken. De ervaring leert dat gebruikers die getraind zijn meer uit de software zullen halen en er meer affiniteit mee krijgen.

Asamco B.V.

Let met name goed op dat u van tevoren weet wie uw implementatie gaat doen en dat u voldoende vertrouwen heeft in die persoon. Aan het einde van de rit, de implementatiepartner is bepalend of uw implementatie een succes wordt.

Asperion

Eis een realistische proef in de eigen situatie en met voldoende tijd om te testen en te evalueren. Laat u niet onder druk zetten om te beslissen met kortingslokkertjes. Het is een lange termijnbeslissing en dus gaat u op termijn gewoon de prijs betalen die er voor staat. Test tegelijkertijd de kwaliteit van de helpdesk. Hoe snel nemen ze de telefoon op? Zijn het goedbedoelde doorgeefluiken of zijn ze ter zake kundig? Geven ze alleen antwoord op gestelde vragen of zoeken ze de ‘vraag achter uw vraag’ om u een echte oplossing te bieden en u wegwijs te maken door het pakket?

Durven ze ook toe te geven als iets niet naar behoren werkt en/of als het pakket iets niet kan? Krijgt u altijd antwoord? Test de workflow als er meerdere mensen mee gaan werken en/of er samengewerkt wordt met een externe boekhouder of accountant. Een nieuw pakket kan de taakverdeling van de medewerkers immers veranderen.

Consolit

Investeer in de training/opleiding van medewerkers. Training van de medewerkers wordt vaak onderschat waardoor er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de oplossing biedt.

Davilex Software B.V.

Onze aanbevelingen voor het implementatietraject bij de ondernemer zijn: ondersteunt uw leverancier u op een overzichtelijke wijze bij de implementatie? Hierdoor voorkomt u veel verwarring en is het vooraf duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en welke tijd dit in beslag neemt. Davilex biedt u bijvoorbeeld naast een eenvoudige installatie en inrichting van de software ook de mogelijkheid om gebruikt te maken van een consultant. Daarnaast is het verstandig om vroegtijdig voor voldoende draagkracht te zorgen binnen uw eigen organisatie.

Minox software

Onder implementatie wordt verstaan de installatie, opleiding, inrichting en overgang van de financiële administratie. De installatie -ook multi-user- moet u zelf kunnen uitvoeren. De leverancier van een boekhoudpakket moet opleidingen kunnen verzorgen, zowel op uw kantoor als op het kantoor van de leverancier. Spreek met uw leverancier het gewenste traject af, bouw meetpunten in en betrek waar nodig uw accountant hierbij.